banner górny
banner górny

Historia

Okupanci mordowali zasłużonych polaków. Rozstrzelany został Prezes Józef Zarzecki, naczelnik Edmund Kamiński, członek Józef Poćwiardowski. Po zakończeniu działań wojennych w 1945 roku, Pan Franciszek Bonna wraz z synami Józefem i Eugeniuszem, oraz Franciszkiem Bączkowskim przestąpili do zmontowania rozebranej pompy strażackiej, którą doprowadzili do pełnej sprawności bojowej. W tym okresie również nastąpiło reaktywowanie działalności straży pożarnej w Przysiersku. Jej naczelnikiem w 1945 roku wybrano Maksymiliana Pszczolińskiego, który tę funkcję pełnił do 1971 roku, natomiast jego zastępcą mianowano Leona Janickiego. W 1956 roku w miejscowości Przechowo odbywały się zawody strażackie. Biorący udział w zawodach strażacy z Przysierska zajęli w nich I miejsce, za co w nagrodę otrzymali motopompę o wydajności 800 l wody na minutę. Od 1971 roku prezesem wybrany został Franciszek Bączkowski, a jego zastępcą Romuald Kierzkowski. Na 70-lecie powstania jednostki mieszkańcy Przysierska przy udziale Urzędu Gminy w Bukowcu ufundowały jednostce OSP w Przysiersku sztandar. W 1975 roku prezesem OSP wybrano Benedykta Poznańskiego, a były prezes Franciszek Bączkowski został członkiem honorowym OSP. Jednostka OSP Przysiersk czyniła starania o wybudowanie nowej remizy. Po trwających 5 lat staraniach, w tym duża zasługa ówczesnego prezesa Benedykta Poznańskiego, w 1984 roku wytypowano miejsce pod fundamenty przyszłej remizy, w tym roku również rozpoczął działalność Społeczny Komitet Budowy Remizy, w 1986 roku prezesem wybrany został Franciszek Bączkowski II, za jego prezesowania trwała budowa nowe j remizy. Dzięki zaangażowaniu strażaków i mieszkańców wsi Przysiersk, w miesiącu lipcu 1987 roku oddano do użytku nowo wybudowaną remizę strażacką wraz z zapleczem socjalnym. Uroczyste przekazanie remizy w użytkowanie jednostki OSP Przysiersk nastąpiło 25 lipca 1987 roku z udziałem jednostek OSP z terenu, władz administracyjno - politycznych województwa i gminy w Bukowcu. W 1988 roku jednostka OSP w Przysiersku została przemianowana z typu M na Typ S. Obecnie na wyposażeniu jednostki znajdują się 2 samochody gaśnicze Jelcz i Ford Transit. Jednostka OSP Przysiersk należy do wyróżniających się jednostek ratowniczo - gaśniczych na naszym terenie. Dlatego też w 1997 r. w dowód uznania przyjęta została w skład Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego. W 1998 roku wyposażona została w podstawowy sprzęt ratownictwa drogowego. W 1998 roku nastąpiła zmiana na stanowisku prezesa jednostki. Prezes Franciszek Bączkowski ze względu na stan zdrowia złożył rezygnację z tej funkcji. Nowym prezesem wybrano Janusza Gerke. Funkcję naczelnika pełni Erwin Gerke. Od 2003 roku po śmierci E. Gerke funkcję naczelnika pełni Bogdan Szpakowski. Członkowie naszej jednostki nie szczędzą sił by jak najlepiej wykonywać swe strażackie powinności i wiernie służyć mieszkańcom wsi i naszej gminy. Niech nam przyświeca w naszym codziennym działaniu staropolskie zawołanie "Bliżniemu na ratunek, Bogu na chwałę". .

<1> <2> <3>
© 2008 Ochotnicza Straż Pożarna w Przysiersku
ZOSPRP