banner górny
banner górny

Historia

1904
Założenie OSP w Przysiersku przez ówczesnego Wójta Ksawerego Wilczewskiego.

1912
Zakup przez wieś ręcznej pompy (sikawki).

1920
Utworzenie remizy strażackiej w zlikwidowanej kuźni.

1930
25 rocznica powstania straży, zakup sztandaru dla Koła Straży Ogniowej w Przysiersku,
który zaginął w 1939r.

1939
Wybuch II Wojny Światowej i rozstrzelanie przez hitlerowców Prezesa Józefa Zarzeckiego, Naczelnika Edmunda Kamińskiego, Członka Zarządu Józefa Poćwiardowskiego.

1945
Reaktywowanie działalności Straży Pożarnej w Przysiersku.

1956
Udział jednostki w zawodach strażackich. Za zajęcie I miejsca jednostka otrzymuje w nagrodę motopompę.

1974
70-lecie powstania jednostki; mieszkańcy Przysierska fundują jednostce nowy sztandar.

Archiwalne

1981
Przekazanie przez Urząd Gminy działki pod budowę nowej remizy.

1984
Powołanie Społecznego Komitetu Budowy Remizy i rozpoczęcie budowy.

1987
Oddanie do użytku wybudowanej Remizy Strażackiej.

Archiwalne

1988
Przydział samochodu GLM8 Żuk i przemianowanie jednostki z typu "M" na typ"S".

1992
Zakup samochodu GCBA 6/32 Jelcz.

1994
90-lecie powstania jednostki.

Archiwalne

1997
Jednostka zostaje przyjęta do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

1998
Zakup sprzętu Ratownictwa Technicznego.

2003
Zakup nowego samochodu SLRT Ford Transit

2004
100-lecie OSP w Przysiersku

PREZESI OSP W PRZYSIERSKU

1904 - ?
Ksawery Wilczewski

? - 1920
Anastazy Kierzkowski

1920-1933
Franiszek Meger

1933-1939
Józef Zarzecki

1945-1971
Maksymilian Pszczoliński

1971-1975
Franciszek Bączkowski

1975-1986
Benedykt Poznański

1986-1998
Franciszek Bączkowski II

od 1998
Janusz Gerke

<1> <2> <3>
© 2008 Ochotnicza Straż Pożarna w Przysiersku
ZOSPRP